top of page

Programet & Shërbimet

Programet dhe shërbimet tona përfshijnë  grupet mbështetëse,  informacion dhe referime, edukim dhe advokim në komunitet  në dhunën në familje, sulmin seksual, dhunën në takime me adoleshentët dhe përndjekjen.   

Ne punojmë për të parë një botë pa sulme seksuale dhe dhunë në familje duke mbjellë farat e aftësisë dalluese me trajnime dhe seminare për anëtarët dhe profesionistët e komunitetit.  

 

Ne promovojmë marrëdhënie të shëndetshme në të gjitha nivelet, duke përfshirë marrëdhënien me veten dhe të tjerët, nga shtëpia në punë dhe më gjerë.

 

Shërbimet ofrohen nga "Qasja holistike" - domethënë, duke përfshirë të gjithë një gjë, dhe jo vetëm një.  pjesë,  i vëmendshëm ndaj sigurisë në të gjitha aspektet, duke iu drejtuar të gjithë personit në qendër - trupi, mendja, shpirti dhe emocionet  për përgjigjet.

Edukatorët e trajnuar të Shining Light in Darkness janë në dispozicion për t'u prezantuar zyrtarëve të zbatimit të ligjit, anëtarëve të klerit dhe udhëheqësve të tjerë me bazë besimi, organizatave të komunitetit, korporatave dhe shoqatave profesionale mbi dinamikën e sulmit seksual dhe dhunës në familje.

Nëse jeni të interesuar të caktoni një seminar trajnimi për grupin ose vendin tuaj të punës, ju lutemi na kontaktoni në  info@slidfnd.org .

bottom of page